wz

Info - Co je TŠ na Slunečné Pasece

Tábornická Škola na Slunečné Pasece

Je součástí vzdělávací struktury ČTU (České tábornické unie). UTŠ je pomyslné rodinné stříbro naší organizace, právě absolventi tábornických škol, vytvořili jeden z pilířů pro vznik samotné ČTU. Tábornické školy obecně, mají dát „zelený tábornický základ“ budoucím instruktorům, vedoucím dětských kolektivů, ale nejen těm.

Tábornické školy jsou tu pro všechny, kteří chtějí prožít závěr prázdnin v partě kamarádů, přiučit se spoustě zajímavých věcí souvisejících s přírodou a tábornictvím, získat rady od zkušenějších, dozvědět se, jak vést výpravu, expedici, letní tábor, zkusit v praxi základy horolezectví, potápění, naučit se nové hry, podráždit adrenalin. To vše v úžasném prostředí tábořišť Slunečná paseka pod Křemešníkem a Lipnice nad Sázavou.

Ústřední tábornická škola nenásilně doplňuje oficiální vzdělávací kurzy, které jsou v naší organizaci známé pod pojmem „plackování“. Měly by ale mimo svou odbornou stránku hlavně plnit funkci jakési "páteře" ČTU v oblasti etiky, morálky, vztahu k přírodě a tvorby osobnosti.

Program

Hlavní náplní Ústřední tábornické školy je rozšiřovat a zdokonalovat znalosti a dovednosti budoucích absolventů a to nejen v oblasti tábornictví (UTŠ neopakuje látku probíranou na Oblastní tábornické škole). Své účastníky zasvěcuje do širokého spektra témat, prohlubuje znalosti získané na oblastních tábornických školách, nebo při běžném tábornickém životě, a to na nejvyšší odborné úrovni. Získání teoretických znalostí však není prioritou. Cílem UTŠ je nechat účastníky prožít nezapomenutelných čtrnáct dní tak, aby byli schopni své poznatky používat nejen samostatně či v kolektivu, ale také aby byli motivovaní k hlubšímu poznání problematiky, a k předávání svých znalostí dalším.

Na TŠ nejde pouze o získávání odborných znalostí, ale také o zábavu ve formě nejrůznějších akčních, logických, adrenalinových, sebepoznávacích a vtipných her,

V programu Vás například čekají tato témata:

nebezpečí v přírodě, pozorování a stopování, orientace, GPS, pohyb v obtížném terénu, základy horolezectví, potápění, první pomoci, příprava expedice, přežití, výstroj, výzbroj, klasické materiály, novodobé materiály, bivaky, oheň, pitná voda, uzlování, meteorologie, hvězdná obloha, tee pee, nože, základy dřevorubectví, dendrologie, byliny, tábornická ekologie….účastník dostane minimální právní základ o činnostech souvisejících s mládeží a volným pobytem v přírodě.

Veškeré přednášky jsou doplněny praktickou ukázkou s možností vše si vyzkoušet a rozvést debatu na dané téma.

Jak by měl vypadat zájemce o TŠ

Od účastníka Š se předpokládá v ideálním případě absolutorium Oblastní tábornické školy (OTŠ), předchozí oddílová činnost nebo alespoň mimořádný zájem o tábornictví s aktivní sumou vědomostí. Minimální věková hranice pro absolvování je 17 let. Jednotlivá témata zde nejsou probírána od začátku, ale staví se na předchozích znalostech v rozsahu výuky na OTŠ. Důraz při přednáškách je tedy kladen především na prohloubení vědomostí a jejich předávání ostatním.

POKUD MÁŠ CHUŤ SI TOHLE VŠECHNO ZKUSIT, POJEĎ POSLEDNÍCH ČTRNÁCT DNÍ V SRPNU S NÁMI. BÁT SE OPRAVDU NENÍ ČEHO, VŠICHNI VŽDY ODJÍŽDÍ S NADŠENÍM V OČÍCH... (přihláška - odkaz)


Anketa


BlueBoard.cz

Dnes je 19. 9. 2019

Svátek má Zita,
zítra Oleg


login:
heslo:
Registrace

Počítadlo


počítadlo.abz.cz